Sie scheinen eine veraltete Version der Internet Explorers zu verwenden, die von dieser Webseite nicht unterstützt wird. Bitte nutzen Sie einen Browser wie zum Beispiel Microsoft Edge, Chrome, Firefox oder Safari in einer aktuellen Version.

Ateşten daha fazla: Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)

Çocuklar ve yetişkinlerde ikide bir ateşlenme, karın ağrısı ve göğüs ve eklemlerde ağrı meydana geldiğinde, bu sadece bir ateşten fazlası olabilir. Ailevi Akdeniz Ateşi (kısaltımı FMF) irsi bir hastalıktır. Bu hastalığa daha çok güneydoğu Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlarda rastlanmaktadır (örneğin Türkiye veya Arap ülkelerinde). FMF çoğunlukla çocuklukta baş gösterir. Hastalığın kesin tanınmasına kadar çoğunlukla uzun zaman geçmektedir. Bu da FMF hastalığının çok nadir olmasından ve ateş, göğüs ve karın ağrısı gibi belirtilerin daha başka çok hastalıklarda da meydana geldiğinden kaynaklanmaktadır.

Bundan dolayı burada hastalıkla ilgili bilgilendirme yapıyor ve Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığının mevcut olup olmadığını öğrenebilmek için sana basit bir belirti çekapı gösteriyoruz.

Paar mit Kind lacht herzlich in die Kamera
iStock-921756036_PeopleImages

FMF – aslında nedir?

Ailevi Akdeniz Ateşi’nin ne olduğu, adından da tahmin edilebilir: „Ailevi“ olarak adlandırılır, zira bu hastalık irsi olur, yani aile içerisinde aktarılır. Bu ne demektir? FMF bulaşıcı değildir. Ayrıca bu hastalığa öncelikle Akdeniz civarındaki bölgelerde rastlanır. Ateş ana belirtilerindendir. Ek olarak karın ve eklem ağrıları ve isilikler gelir. Daha fazla bilgiye „FMF belirtileri“ bölümünde yer verilmektedir.

Fakat FMF‘de bedende ne olur? Ailevi Akdeniz Ateşi bir otoinflamatuar hastalıktır. Bu, bedende söz gelişi „kendiliğinden“ iltihapların meydana gelmesi demektir. Bu iltihaplar ateşlenmeyi veya karın veya eklemlerdeki ağrıları tetiklemektedir. Bunun kaynağı belli bir genin, yani MEFV genin, değişime (mutasyona) uğramasında yatmaktadır. Bu mutasyonlar, bağışıklık sisteminin belli bir bölümünü

etkileyerek iltihabı tetiklemektedir1,2. Ayrıntılı bilgi burada!

Ailevi Akdeniz Ateşi: Hızlı ve kolay bir şekilde anlatım!

„En önemlisi doğru bir tanıdır! Belirtiler ortaya çıktığında, lütfen doktora gidin.“

Gamze Şenol, aktris

Gamze Senol im Interview
Novartis

Gamze Şenol bir aktristir. Ailevi Akdeniz Ateşi olan insanlar ve hastalıkla ilgili aydınlatmaya gönül vermiştir. Röportajda: „Lütfen doktora gidin. Ona Ailevi Akdeniz Ateşi olup olmadığını sorun. Ve çevrendeki insanlar sıkça ateş veya karın ağrısından mustaripse: Belki FMF olabilir mi diye birlikte düşünün.“

Ada ile belirti çekapı

Belirti çekapı bilim insanları ve hekimler tarafından geliştirilmiş olan ‚Ada‘ isimli sağlık App’ine dayanmaktadır.

Tüm belirtiler ivedilikle sorgulanır. Cevaplardan muhtemelen hangi hastalığı taşıdığın ortaya çıkmaktadır.

Özellikle Ailevi Akdeniz Ateşi gibi nadir olan bir hastalıkta Ada’yla belirti çekapı çok yardımcı olabilir.

Diese web-basierte Anwendung zur persönlichen Symptomanalyse wird Ihnen von der Ada Health GmbH ("Ada") zur Verfügung gestellt. Die Datenverarbeitung ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich bei Ada als verantwortliche Stelle im Sinne der DSGVO. Novartis hat keinen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten oder die Ergebnisse Ihrer Symptomanalyse.

Tablet mit der ADA App und Logo
Ada Health GmbH

FM’de semptomlar: Bu belirtiler hastalığa işaret etmektedir

Ateş, karın ve göğüs ağrıları, ağrıyan eklemler: Bu belirtiler sıkça, çoğunlukla bir ila iç günlüğüne meydana geldiği durumda, bu Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastalığına bir işaret olabilir, bilhassa akrabalarda da bu hastalık bulunuyor ve aile güney doğu Akdeniz bölgesinden geliyorsa. Bu durumda doktora gidip onunla bu belirtilerin Ailevi Akdeniz Ateşi’nden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görüşmek önemli olur.

Ailevi Akdeniz Ateşi ana belirtileri 1,2:

1: Periyodik yüksek ateş (38–40° derece), ani yükselen ateş, 1–4 gün kalıp yine ani düşmektedir. Ateş nöbetleri arasında belirtisiz haftalar veya yıllar geçebilir.

2: Göğüs bölgesinde ağrılar.

3: Karın ağrıları. Bunlar daha çok hafif, ama bazen de çok ağır olabilir, karın zarı hassas veya gergin olabilir.

4: Eklem ağrıları: daha çok el mafsallarında, dizde veya ayak bileği veya (ekleminde) meydana gelir, nerdeyse her zaman tek taraflı.

5: Ağrı yapan, yoğun isilik, öncelikle ayak sırtında, ayak bileğinde veya baldırlarda meydana gelir.

Ve şimdi ? FMF’yi tedavi etmek – ve bununla iyi yaşamak

Nihayet „Ailevi Akdeniz Ateşi“ (FMF) teşhisi konduğunda, bu şu anlama gelir: Artık hastalık buna uygun ilaçlarla tedavi edilebilir, çünkü artık ateş nöbetlerinin nereden geldiği bilinmektedir.

Terapide kullanılan etken madde, hastaların yüzde 60'ında ateş nöbetlerinin tamamen önüne geçmektedir. Hastaların yüzde 30'unda ise, en azından hastalık nöbetlerinin derecesi ve sıklığı oldukça azalmaktadır. Terapi sayesinde sonradan ortaya çıkabilecek belirtilerden de kaçınılabilmektedir: Tedavi edilmezse zamanla organlar, özellikle de böbrekler zarar görebilir1.

Ancak her zaman kullanılan etken madde bazı hastalarda etki etmeyebilir1. Bu takdirde tedaviyi yapan doktor, Akdeniz Ateşi hastalığı için başka bir terapi uygulamak zorundadır.

FMF ile iyi yaşamak: Terapiye ek olarak FMF’li insanlar ateşlenme nöbetlerini önlemek veya hafifletmek adına birçok şeyi kendileri yapabilirler. Bu şekilde fazla ağır kısıtlamaları olmaksızın aktif bir yaşam sürdürebilirler.

Önemli olanlar:

  • Yeterli uyku: Bağışıklık sisteminin toparlanmasına destek olur.
  • Rahat bir gün akışı: Stresli durumlar nöbeti tetikleyebilirler.
  • Hareket veya spor: Stres azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Dengeli yemek yeme: Çok meyve sebze, az şeker veya hazır yemek. Bazı insanlarda ağır yağ oranlı öğünler nöbetleri tetikler.

Sıcak tutma: Düşük dereceler de nöbetleri tetikleyebilir. Bu sebeple sıcak giyinip, soğumayı önlemek önemlidir

Buradan bilgilendirme broşürünüzü indiriniz!

Tüm önemli bilgilerin özeti!

Patientenbroschüre FMF deutsch
Novartis Pharma GmbH

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Almanca

autoinflammation-patientenbroschure-tuerkisch
Novartis

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Türkçe

autoinflammation-patientenbroschure-arabisch
Novartis

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Arapça

FMF konusunda kapsamlı broşürleri burada bulabilirsiniz.

FMF çok yakından – bir hastanın yaşantısı

Yayılım: Kim FMF’den hastalanır?

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)’nin kaynağı mutasyona uğramış bir gendir, ve irsidir. Buna öncelikle güney doğu Akdeniz bölgesindeki insanlarda rastlanır. Bundan dolayı Almanya’da öncelikle Türk, Ermeni veya Arap kökenli insanlarda görülür. Burada hangi ülkelerde kaç kişide hastalığın meydana geldiği hakkında genel bakış sunuyoruz3.

Arabische Länder

Arap Ülkeleri

Toplam nüfus:
Takriben 423 milyon

Bilimsel tahminlere göre dünya çapındaki Arap toplumunda mutasyona uğramış FMF geni içerisinde taşıyanların oranı yüzde 20‘dir.

Armenien

Ermenistan

Toplam nüfus:
Takriben 3 milyon

FMF‘nin yaygınlığı (yani hastalığın hangi sıklıkta ortaya çıktığı) Ermeni toplumunda takriben yüzde 0,17 oranında tahmin edilmektedir.

Deutschland

Almanya

Toplam nüfus:
Takriben 83 milyon

Göç sebebiyle Almanya’da hastalığın sıklığı (yaygınlık) tahminlere göre toplumun yüzde 0,005 oranındadır.

Israel

İsrail

Toplam nüfus:
Takriben 9 milyon

İsrail toplumunun takriben yüzde 9‘u FMF geninin taşımaktadır, hastalık sıklığı ise toplumun yüzde 0,2’sinde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

Weltkarte

Yahudi Toplumu

Yahudi kökenli birçok şahıs da FMF genini taşımaktadır: Iraklı Yahudi toplumunda bu takriben yüzde 39, İran’da ise bu takriben yüzde 6 oranındadır, Aşkenaz ve kuzey Afrika Yahudilerinde ise yüzde 20.

Türkei

Türkiye

Toplam nüfus:
Takriben 81 milyon

Bilimsel tahminlere göre Türk toplumunda yaygınlık (yani hastalığın sıklığı) yüzde 0,1’dir.

Kaynaklar:

  1. Familiäres Mittelmeerfieber, PRINTO - Informationen zu rheumatischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. https://www.printo.it/pediatricrheumatology/DE/info/20/Famili%C3%A4res-Mittelmeerfieber (08.01.2021)
  2. Samuels J, Ozen S: Familial Mediterranean fever and the other autoinflammatory syndromes: evaluation of the patient with recurrent fever. CurrOpinRheumatol 2006; 18: 108–17.
  3. Nickels, S. (2007). Vergleich der klinischen und genetischen Defnition des Familiären Mittelmeerfebers [Ailevi Akdeniz Ateşi‘nin tıbbi ve genetik tanımlamasının karşılaştırılması]. URL: http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2007/3484/pdf/dissertation_fmf_nickels.pdf (17.09.2020).

 

Tablet mit der ADA App und Logo
Ada Health GmbH

Symptom-Check mit Ada
 

Der Symptom-Check basiert auf der von Wissenschaftlern und Medizinern entwickelten Gesundheits-App „Ada“.

Familie lacht in die Kamera
iStock-1130953771_Povozniuk

Alltag mit familiären
Mittelmeerfieber

Mit der richtigen Therapie und dem
einen oder anderen Tipp können
Patienten ein normales Leben führen.

Stethoskop und Notizblock
iStock-1098340172_12963734

Diagnose und
Behandlung

Betroffene wissen of gar nicht, dass
Sie an FMF leiden. Eine richtige
Diagnose ist aber wichtig.